سه شنبه 26 تير 1397

تماس با ما

روابط عمومی

پست الکترونیک :   publicrelations@taktamnovin.ir


بازرگانی


پست الکترونیک :   d.maham@taktamnovin.irمالی و
اداری و منابع انسانیپست الکترونیک اداری:   hr@taktamnovin.ir
پست الکترونیک مالی :   financial@taktamnovin.irطرح و برنامه ریزیپست الکترونیک :   e.zakeri@taktamnovin.irتلفن های شرکت:  982144590870+    ،  982144507542+  ،  982144563464+   ،   982144508131+ 
فکس :     982144590869+  
ورود به سایت

نام کاربری:
کلمه عبور:
به خاطر داشتن

طراحی سایت و بهینه سازی توسط اروپل